Pedagogisch beleid en visie

Pedagogisch beleid
De volgende vier belangrijke pedagogische basisdoelen van prof. J.M.A. Riksen Walraven vormen
voor Gastouderopvang De Spetterpoepies het uitgangspunt.

Dit zijn:

  1. De emotionele veiligheid van een kind moet gewaarborgd zijn.
  2. In de omgang met het kind wordt rekening gehouden met het feit dat ieder kind uniek is en zich ontwikkelt naar eigen aard en aanleg.
  3. Ieder kind moet zijn/ haar persoonlijke en sociale competenties optimaal kunnen ontwikkelen.
  4. Het bijbrengen van respect voor de waarden en normen in onze samenleving is noodzakelijk voor goede socialisatie en integratie van het kind.


Visie
Naast het pedagogisch beleid zijn er nog enkele punten waar Gastouderopvang De Spetterpoepies veel waarde aan hecht:

  • Veel aandacht, liefde en zorg voor het kind
  • Positieve benaderingswijze naar het kind en de ouders
  • Oplossingsgericht denken en handelen
  • Open communicatie naar het kind en de ouders
  • Flexibiliteit
  • Rust, reinheid en regelmaat


Uitleg Visie

foto11Tijdens mijn werkervaring in kinderdagverblijven is mij opgevallen dat er vaak te weinig tijd is om veel persoonlijke aandacht te geven aan de kinderen.
Vaak komt dit door de grote administratie, die naast het verzorgen van de kinderen ook nog bijgehouden moet worden.
Omdat ik persoonlijke aandacht, liefde en zorg erg belangrijk vind, is het idee ontstaan om mijn eigen gastouderopvang te beginnen.
Veel persoonlijke aandacht, liefde en zorg in een kindvriendelijke en huiselijk omgeving, dat is waar ik voor sta.
Daarnaast vind ik dat er op kinderdagverblijven te weinig aandacht wordt geschonken aan de individuele ontwikkeling van het kind zelf, mede omdat het groepsproces erg belangrijk is in de meeste kinderdagverblijven.

Ik vind het belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen zijn, ieder met zijn/ haar eigenschappen.

Ook vind ik het belangrijk dat kinderen activiteiten krijgen aangeboden op hun eigen niveau en zich moeten kunnen ontwikkelen in hun eigen tempo. Daarbij speelt de beleveniswereld van de kinderen waar zij zich op dat moment bevinden ook een grote rol.

Verder vind ik het belangrijk dat kinderen positief benaderd worden en zij complimenten krijgen voor positief gedrag.                        compliment
Dit geeft hen zelfvertrouwen en stimuleert hun gevoel van eigenwaarde.
Wanneer een kind een keertje verdrietig is, vind ik dat je er voor het kind moet zijn door het te troosten.
In plaats van dat je zegt: “Houd maar op met huilen”, vind ik het beter dat er ruimte mag zijn voor het kind om verdrietig te zijn. Op kindniveau zal ik dan het gesprek aangaan en vragen waarom hij/ zij verdrietig is. Wanneer het kind rustiger is knuffelen we nog even, of lezen we samen een boekje.

Dan het oplossingsgericht denken en handelen. Een voorbeeld is kinderen die ruzie hebben.
Hierbij kan ik het probleem oplossen voor het kind, maar ik vind het beter om samen met de kinderen een oplossing voor het probleem te zoeken.
Op deze manier stimuleer je de kinderen oplossingsgericht denken.
Natuurlijk is het wel belangrijk dat de kinderen weten dat hun gedrag niet gewenst is in bepaalde situaties.
In zo’n geval zou ik laten merken dat ik niet het kind afwijs, maar wel zijn/ haar gedrag.

Aandacht en een goede en open communicatie naar zowel de ouders als de kinderen vind ik ook een belangrijk punt.
Ik vind het belangrijk dat er oprecht en goed geluisterd word naar zowel de kinderen als de ouders.
Als er dingen niet lekker lopen of problemen zijn vind ik het goed dat hierover gesproken kan worden.
Ook vind ik het belangrijk dat gemaakte afspraken nagekomen worden door zowel de kinderen, de ouders als door mezelf.

Artikel-motoriek-hoofdbeeld
Het grote voordeel van gastouderopvang ten opzichte van kinderdagverblijven is de flexibiliteit.
Ouders kunnen hun wensen aangeven en ik kan samen met jullie kijken hoe we deze verwerken in de opvang.

Ten slotte, de 3 R-en; rust, reinheid en regelmaat.
Een kind moet je de rust geven die het nodig heeft. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn/ haar eigen manier en tempo.
Ook heeft het ene kind meer prikkels nodig dan het andere. Het is dan ook belangrijk dat ieder kind de aandacht krijgt die hij/zij nodig heeft.
Behalve tijdens het slapen, vind ik het belangrijk dat de kinderen tussendoor ook een momentje van rust hebben.
Dit doe ik door bijvoorbeeld een boekje voor te lezen aan de kinderen, liedjes te zingen of in gesprek met de kinderen te gaan op hun eigen niveau.
Een goede algemene hygiëne is erg belangrijk, zeker in het werk met jonge kinderen. De kinderen worden in een opgeruimde en schone omgeving opgevangen en er wordt dagelijks geventileerd.

RRR
Ook aan de persoonlijke hygiëne van de kinderen wordt veel aandacht besteed.
Zo worden de handen gewassen na het buiten spelen, na het plassen en worden hun de hoest- en niesdiscipline aangeleerd. In huis worden er geen schoenen gedragen.

Dagelijks terugkerende routine is voor kinderen erg belangrijk. Daarom werk ik met een dagschema. Zo weten de kinderen precies wat hun te wachten staat. Ze leren dit al op zeer jonge leeftijd.

Baby’s hebben hun eigen ritme. Hierbij houd ik zoveel mogelijk rekening met de thuissituatie.

Tijdens het kennismakingsgesprek worden wensen met betrekking tot de opvoeding van uw kind besproken, zodat ik zo goed mogelijk hierop kan inspelen tijdens de opvang.